Vastuuvapausilmoitus

Mantecin verkkosivuston ja sen sisällön saatavuuteen ja käyttöön sovelletaan seuraavaa vastuuvapausilmoitusta, ehtoja ja kaikkia Euroopan unionin sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien asiaankuuluvat vientilait, -määräykset ja -rajoitukset, joita kaikkia voidaan muuttaa ja tarkistaa ajoittain ilman ennakkoilmoitusta. Mantec pidättää oikeuden lopettaa pääsyn tälle verkkosivustolle tai ryhtyä muihin toimiin, joita se kohtuudella pitää välttämättömänä lain noudattamista tai Mantecin oikeuksien suojaamista varten. Verkkosivuston käyttö tai käyttöyritys mihinkään luvattomaan tarkoitukseen on kielletty.

Ellei toisin mainita, tällä verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, olivatpa ne rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä, ovat Mantec International AB:n omaisuutta. Tällaisia tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Mantec International AB:n tai tavaramerkkien tunnistetun omistajan kirjallista lupaa. Ellei toisin mainita, tämän verkkosivuston sisällön tekijänoikeuden omistaa Mantec International AB. Mitään Mantecin verkkosivuston osaa ei saa kopioida tai jäljentää liiketoimintaan ilman Mantec International AB:n tai sisällön tunnistetun omistajan kirjallista lupaa. Käyttäjä voi kuitenkin tehdä yhden kopion sisällöstä millä tahansa tai kaikilla tämän verkkosivuston sivuilla vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Käyttäjän tulee olla tietoinen siitä, että verkkosivustoihin kohdistuu joskus virheitä, toimintahäiriöitä, manipulointia ja muita rikkomuksia, ja että käyttö voi aiheuttaa vahinkoa käyttäjän tietokonejärjestelmille. Vaikka Mantec International AB ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin turvallisuus- ja turvatoimiin estääkseen tällaiset tapahtumat, käyttäjä myöntää lisäksi, että Mantec International AB ei voi taata, että tällaisia tapauksia ei tapahdu ja että Mantec International AB ei ole vastuussa tällaisista tapahtumista. Käyttäjä on yksin vastuussa sen varmistamisesta, että Mantecin verkkosivustolta tai miltä tahansa muulta verkkosivustolta, johon siirrytään Mantecin verkkosivuston kautta, ladatut tiedot tai sisällöt eivät sisällä mitään tietokoneohjelmistokoodia tai virusta tai muuta aliohjelmaa, jonka tarkoituksena on poistaa käytöstä, poistaa, heikentää tai muuten vahingoittaa järjestelmiä, ohjelmistoja tai tietoja, ja käyttäjän on vapautettava Mantec International AB kaikista vastuista, vaatimuksista, kustannuksista ja vahingoista, joita saattaa aiheutua kolmannen osapuolen vaatimuksesta tai kanteesta tällaiseen koodiin, virukseen tai aliohjelmaan liittyen.

Mantec suosittelee käyttäjiä harjoittamaan hyvää harkintakykyä Internetiä selattaessa. Mantecin verkkosivuston ja muiden verkkosivustojen hyperlinkit voivat ohjata käyttäjiä verkkosivustoille, jotka sisältävät tietoja, joita jotkut saattavat pitää loukkaavina tai sopimattomina. Tällaisia linkitettyjä verkkosivustoja ei hallinnoi Mantec International AB, eikä Mantec edusta tällaisia verkkosivustoja. Mantec ei ole vastuussa minkään Mantecin verkkosivuston kautta suoraan tai välillisesti saatavilla olevien verkkosivustojen sisällön tarkkuudesta, immateriaalioikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta tai säädyllisyydestä.

Mantecin verkkosivustolla esitetyt tiedot ja sisältö sekä käyttäjän oikeus käyttää Mantecin verkkosivustoa eivät luo asiakkaan ja konsultin välistä tai muuta ammatillista suhdetta käyttäjän ja Mantecin välille. Asettamalla tämän verkkosivuston saataville Mantec International AB ei suorita mitään toimialaan, konsultointiin tai investointiin liittyvää neuvontaa tai muuta ammatillista neuvontaa tai palveluja käyttäjälle tai muulle osapuolelle. Tällä verkkosivustolla esitettyihin tietoihin ja sisältöön ei ole tarkoitus luottaa liiketoiminta-, investointi- tai muiden päätösten tekemisessä.

KAIKKI TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAT TAI SEN KAUTTA HANKITUT TIEDOT JA SISÄLLÖT TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN KAIKISTA MUISTA TÄHÄN LIITTYVISTÄ TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI TAKUUSTA HÄIRIÖITÄ TAI RIKKOMUKSIA VASTAAN. MANTEC EI TAKAA, ETTÄ MANTECIN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIRHEET TAI VIAT KORJATAAN TAI VOIDAAN KORJATA. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOLLOIN JOTKIN EDELLÄ MAINITUISTA POISSULKEMISISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

MANTEC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA VAHINGOISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, TULOISTA, LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA TAI LIIKETOIMINTAEDUISTA EIKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SATUNNAISISTA MENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA TAI KULUISTA, JOTKA LIITTYVÄT SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MANTECIN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN TAI VÄÄRINKÄYTTÖÖN TAI SEN TIETOIHIN TAI SISÄLTÖÖN, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VAATIMUS SOPIMUKSEN RIKKOMISEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, TÖRKEÄÄN HUOLIMATTOMUUTEEN, VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN LAINOPILLISEEN TEORIAAN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO MANTECILLE ILMOITETTU ETUKÄTEEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Jos jokin tämän vastuuvapausilmoituksen osa katsotaan pätemättömäksi, muut osat ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja Mantecin verkkosivustosta tai jos haluat saada luvan käyttää mitä tahansa Mantecin verkkosivuston tietoja tai sisältöjä, noudata ”Ota yhteyttä” -kohdan muita asioita koskevien tiedustelujen ohjeita.

Miten voimme tukea yritystäsi?