Skandinaaviset juuret – Maailmanlaajuinen kyvykkyys

Asiakkaan hyöty keskiössä

Mantecin toimintatapa

Mitä saavutamme

Mantec on konsultointiyritys, joka on keskittynyt tehokkuuden kehittämiseen, käyttökustannuksien vähentämiseen, tuottavuuden nostamiseen, toimitusvarmuuden parantamiseen ja tarpeettomien varastotuotteiden vähentämiseen.  

Kyvykkyyksiimme kuuluu myös asiantuntemus organisaatiouudistuksiin, osaamisen kehittämiseen ja myyntiorganisaatioiden tuottavuuden parantamiseen. Lyhyesti, johdamme muutosprosesseja ja varmistamme niiden tuloksellisuuden.

Mantec_toimintavat_prosessit_manteccon_oy
80 – 90% kaikista kustannuksista syntyy jo ennen ensimmäistä esimiestasoa. Mantecin hankkeet keskittyvät juuri näihin toimeenpaneviin tasoihin.

Miten saavutamme

Tyypillisesti Mantecin projektit tuottavat yli 300 % tuoton sijoitetulle pääomalle, joten meillä on myös erittäin korkea asiakastyytyväisyyden taso.

Varmistamme perusteellisten ja avointen keskustelujen kautta, että uusien asiakkaiden hankkeet sisältävät oikeat lähtökohdat menestyksekkäälle projektille. Asiakassuhde uuden asiakkaan kanssa alkaa kokonaisvaltaisella analyysillä heidän liiketoiminnastaan.

Analyysivaihe kestää 3–4 kalenteriviikkoa, johon investoimme 6–15 miestyöviikkoa. Analyysin tavoitteena on löytää ja todentaa parannuspotentiaali, mistä tekijöistä se koostuu ja mikä taloudellinen arvo parannuspotentiaalilla on.

Analyysin aikana ylläpidämme jatkuvaa keskusteluyhteyttä asiakkaan kanssa, jotta molemmilla on ymmärrys, miten potentiaali voidaan hyödyntää ja minkälaisella toimeenpanoprojektilla.

Pohjoismaiset juuret, Maailmanlaajuinen kyvykkyys

Alkujaan Mantec palveli skandinaavisia markkinoita, mutta hyvin pian toiminta laajentui myös Suomeen. Toiminnan kasvaessa seurasimme asiakkaitamme myös Pohjoismaiden ulkopuolelle Saksaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Puolaan, Benelux-maihin, Venäjälle, Irlantiin ja lukuisiin muihin Euroopan maihin. Olemme myös suorittaneet projekteja Yhdysvalloissa ja Aasiassa erinomaisin tuloksin.

Meillä on kyvykkyydet palvella asiakkaitamme kaikilla heidän markkina-alueillaan. Siitä huolimatta, että arvomme ja toimintatapamme ovat pohjimmiltaan skandinaavisia, ymmärrämme että monet ongelmista ovat lähtöisin paikallisesta kulttuurista, joihin tarvitaan paikallisia ratkaisuja. Vastaavasti on myös useita tilanteita, joissa hyvä johtamisen taso ei ole riippuvaista paikallisesta kulttuurista. Menestyksemme salaisuus on kyvyssämme yhdistää skandinaavisia, tehokkaita johtamistekniikoita ymmärrykseemme paikallisesta kulttuurista ja ajattelutavasta.

Konsultit

Asiantuntijoita – arkipäiväisiä ihmisiä

Nykyään Mantecilla on yli 100 konsulttia, joiden keskimääräinen kokemus muutosjohtamisesta on yli 14 vuotta. Suurimmalla osalla heistä on tekninen tai kaupallinen korkeakoulutus, yhdistettynä mittavaan kokemukseen käytännön linjajohtamisesta.

Konsulttiemme konsultointikokemus vaihtelee keskimäärin 10 ja 25 vuoden välillä. Kokoamme projektitiimit kokemuksen, osaamisen, akateemisen taustan ja osoitettujen implementaatiokyvykkyyksien mukaan.

Mantecin projekti johtaa merkittäviin muutoksiin asiakasorganisaatiossa ja heidän toimintatavoissaan. Konsulttiemme taustat ja merkittävä kokemus samankaltaisista, sekä erilaisista, toimialoista ja organisaatiosta lisäävät uuden ulottuvuuden projektiin.

Painotamme myös paljon yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä projektin konsulttitiimin sisällä että asiakkaan henkilöstön kanssa.

Historia

Alkujaan Mantec palveli skandinaavisia markkinoita, mutta hyvin pian toiminta laajentui myös Suomeen. Yrityksen kolmella perustajalla oli laaja kokemus asiakkaiden toiminnallisen tehokkuuden ja erinomaisuuden (operational excellence) kehittämisessä ja he halusivat yhdistää ”skandinaavisen toimintamallin”, käytännölliseen ”kääritään hihat” -tekemiseen. Sitoudumme löytämään asiakkaalle sopivan räätälöidyn lähestymistavan ja ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa. Haluamme löytää asiakaslähtöisen ratkaisun, emme tyrkyttää paketoitua valmisratkaisua asiakkaillemme. 

Aivan alusta lähtien olemme keskittyneet asiakkaan hyötyyn, jota kutsumme myös mitattaviksi tuloksiksi. Meille toimeenpano ei ole valmis ennen kuin asiakasorganisaatiossa on nähtävissä halutut muutokset ja olemme saavuttaneet mitattavat tulokset.

Toiminnan kasvaessa seurasimme asiakkaitamme myös Pohjoismaiden ulkopuolelle Saksaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Puolaan, Keski-Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Vuodesta 1996 liikevaihtomme on kasvanut yli 15 miljoonaan euroon vuonna 2019 ja konsulttiemme määrä on kasvanut kolmesta perustajasta nykyiseen, yli 100 konsultin verkostoon. Konsulttiemme kokemus, implementointitaidot ja toimivat metodit ovat suuri ylpeydenaiheemme.

Mitattavien ja kestävien vaikutusten aikaansaanti saattaa kuulostaa helpolta, mutta todellisuudessa siihen tarvitaan oikea yhdistelmä taitoa ja tilanteen vaatimaa kokemusta. Mantecilla onkin kokemusta yli 500 onnistuneesta implementaatioprojektista, joissa kaikissa saavutettiin mitattavia hyötyvaikutuksia asiakkaidemme eduksi.

Miten voimme tukea yritystäsi?