Mantec minuutissa

Pohjoismaiden johtava implementointiyritys

Emme ole vain neuvonantajia – autamme asiakkaita käytännön toimeenpanossa yli 20 vuoden kokemuksella
Asiantuntijoilla on laaja konsultointi- sekä käytännön linjakokemus
Mitattavat tulokset, korkea ROI ja nopea takaisin maksuaika – yli 100M€ mitattua asiakasarvoa

Mantecin kattava verkosto ja työkalupakki onnistumisen varmistamiseksi
Markkinoilla yli 500 projektissa testattu metodiikka sekä satojen referenssien vahvistamat tulokset
Menestys kansainvälisissä konsultointialan kilpailuissa – ‘World Class’ -toimija

Prosessimme

Mantecin prosessi koostuu kolmesta osasta: analyysivaiheesta, implementaatiosta ja seurannasta. Analyysi on diagnosointivaihe, jossa parannuspotentiaali tunnistetaan ja arvioidaan. Analyysin jälkeisessä implementaatiovaiheessa tunnistettu parannuspotentiaali saavutetaan, mitattavin tuloksin. Viimeisessä vaiheessa tuetaan ja seurataan kehitystä, mikä mahdollistaa saavutusten ylläpidon.

Kokonaisvaltainen arvionti

Mantecin kokonaisvaltainen arviointiprosessi koostuu kolmesta osasta: 1. Arvonluontiprosessista 2. Suorituskyvyn johtamisjärjestelmästä 3. Johtamistaitojen kehittämisestä. Nämä kolme osaa muodostavat tärkeän perustan jatkuvan parantamisen kulttuurille, jolle kaikki muutos perustuu.

Ydinosaamisalueet

Organisaation ja prosessien kehittäminen, suorituskyvyn johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen tai vahvistaminen, sekä toiminnan kehittäminen ovat kolme Mantecin ydinosaamisaluetta.

Mantecin toimintatapa

Mantecin projekti keskittyy etenkin vaikuttamaan kahteen ensimmäiseen portaaseen, missä 80–90 % kaikista kustannuksista kertyy. Toimintatapamme pohjaa muutosjohtamiseen ja viestintään toiminnan kaikilla tasoilla: niin alhaalta ylös, kuin ylhäältä alas.

Miten voimme tukea yritystäsi?