Mantec minuutissa

Pohjoismaiden johtava implementaatioyritys painopisteenä kilpailukyky

Emme ole vain neuvonantajia – olemme Pohjois-Euroopan johtava implementaatioyritys 20 vuoden kokemuksella.
Ammattilaisia todennetuilla taidoilla johtamisesta ja operatiivisesta tehokkuudesta.
Mitattava tuotto asiakkaan sijoitukseen ja nopea takaisinmaksuaika.

Mantecin kattava ammattilaisten verkosto ja työkalut menestykselle.
Yli 500 projektissa hyväksi havaitut toimintatavat sekä satoja referenssejä.
Jatkuva kansainvälinen tunnustus ja menestys liikejohdon konsultoinnin kilpailuissa.

Prosessimme

Mantecin prosessi koostuu kolmesta osasta: analyysivaiheesta, implementaatiosta ja seurannasta. Analyysi on diagnosointivaihe, jossa parannuspotentiaali tunnistetaan ja arvioidaan. Analyysin jälkeisessä implementaatiovaiheessa tunnistettu parannuspotentiaali saavutetaan, mitattavin tuloksin. Viimeisessä vaiheessa tuetaan ja seurataan kehitystä, mikä mahdollistaa saavutusten ylläpidon.

Kokonaisvaltainen arvionti

Mantecin kokonaisvaltainen arviointiprosessi koostuu kolmesta osasta: 1. Arvonluontiprosessista 2. Suorituskyvyn johtamisjärjestelmästä 3. Johtamistaitojen kehittämisestä. Nämä kolme osaa muodostavat tärkeän perustan jatkuvan parantamisen kulttuurille, jolle kaikki muutos perustuu.

Ydinosaamisalueet

Organisaation ja prosessien kehittäminen, suorituskyvyn johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen tai vahvistaminen, sekä toiminnan kehittäminen ovat kolme Mantecin ydinosaamisaluetta.

Mantecin toimintatapa

Mantecin projekti keskittyy etenkin vaikuttamaan kahteen ensimmäiseen portaaseen, missä 80–90 % kaikista kustannuksista kertyy. Toimintatapamme pohjaa muutosjohtamiseen ja viestintään toiminnan kaikilla tasoilla: niin alhaalta ylös, kuin ylhäältä alas.

Miten voimme tukea yritystäsi?