Palvelut

Tukenasi muutoksessa, suunnitelmasta toimeenpanoon

Palvelut

Kasvatamme asiakasyrityksiemme omistaja-arvoa parantamalla operatiivista kilpailukykyä. Keskitymme muutosten toteutukseen ja mitattaviin tuloksiin. Vahvuutemme on kyky toimeenpanna muutoksia yli organisaatiorajojen ja läpi arvoketjun.

Kokemuksemme perusteella keskeinen haaste toiminnan kehittämisessä on määritettyjen toimenpiteiden systemaattinen toimeenpano. Toteutamme hankkeitamme muun muassa seuraavilla palvelualueilla:

 • Operatiivinen strategia
 • Tuotantostrategia
 • Kaupallinen strategia
 • Tuotanto- ja jakeluverkosto
 • Kokonaistuottavuuden parantaminen
 • Liiketoiminnan rakenne
 • Kokonaisvaltainen suunnanmuutos
 • Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu

 • Organisaatiomuutoksen läpivienti
 • Tietopohjainen johtaminen ja johtamisjärjestelmän kehitys
 • Lean päivittäisjohtamisessa

 • Kysynnän ja tarjonnan suunnittelu (S&OP)
 • Hankintatoimen ja toimittajayhteistyön kehittäminen
 • Logistiikan ja varastojen hallinta
 • Tuotannon työ- ja materiaalivirrat
 • Tuotannon suunnittelu
 • Toiminnallinen due diligence
 • Yrityskaupan jälkeinen toiminnallinen tuki

Miten voimme tukea yritystäsi?